GenelGündemPopülerSeçim
Trend

Cumhurbaşkanı Adayınız Kim?

Tarafsız seçim anketleri - Cumhurbaşkanı seçim anketi

Seçim anketleri
 • Cumhurbaşkanı Seçim Anketleri
 • Milletvekili Seçim Anketleri
 • Milletvekili aday adayları 2023
Son dakika seçim anketi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye’ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın” dedi 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı.

Bu anket sona erdi (1 yıl tarihinden beri).

2023 Cumhurbaşkanı Seçim Anketi

Kemal Kılıçdaroğlu
46.86%
Recep Tayyip Erdoğan
40.78%
Sinan Oğan
12.36%

14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Seçim kararı 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde takvim işlemeye başladı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. Tüm adaylar öncelikle aday olabilmek için 100 bin imza toplayarak aday oldular.

Cumhurbaşkanı Adayınız Kim? Cumhurbaşkanı seçim anketiAnketimizi paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilir misiniz?

Bu anket sona erdi (1 yıl tarihinden beri).

CUMHURBAŞKANI ADAYINIZ KİM?

Kemal Kılıçdaroğlu
46.27%
Recep Tayyip Erdoğan
34.82%
Sinan Oğan
11.27%
Muharrem İnce
7.64% 

Tüm Şehirler için Tıklayınız 

Tüm Şehirler
Tüm illerin seçim anketleri
Tarafsız seçim anketleri - Cumhurbaşkanı seçim anketi
Tarafsız seçim anketleri – Cumhurbaşkanı seçim anketi

 

iç makale

YSK 2023 seçim takvimi nasıl işleyecek?

 • 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. Gözler 10 Mart’a çevrildi. Seçimin yenilenmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlanınca süreç resmen başlayacak. O gün YSK toplanacak. YSK, seçimlerin ilk turunun 14 Mayıs, ikinci turunun 28 Mayıs’ta yapılması kararını alıp seçim takvimini ilan edecek.
 • Kamudan istifalar, yenileme kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile başlıyor. Ve 7 gün süre verilecek. 17 Mart’a kadar süre tanınacak. 11-17 Mart tarihleri arasında ise ittifak protokollerinin YSK’ya teslim süresi verilecek ve yine bu tarihlerde cumhurbaşkanı adayları müracaatları alınacak. Milletvekilliği listelerinin veriliş tarihi 6 Nisan ile 10 Nisan tarihleri arasında olması planlanıyor. 8 Nisan Cumartesi ise cumhurbaşkanı aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı adayı olma şartı nedir?

 

 • Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
 • Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
 • Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

 

 Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri neler?

 

 •  Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
 • Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
 • Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
 • Kanunları yayımlar.
 • Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
 • Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
 • Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
 • Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
 • Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
 • Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
 • Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
 • Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
 • Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
 • Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

 

 

Cumhurbaşkanı Anket Sonuçları
Anketimizi paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilir misiniz?

CUMHURBAŞKANI ADAYINIZ KİM?

Kemal Kılıçdaroğlu
46.27%
Recep Tayyip Erdoğan
34.82%
Sinan Oğan
11.27%
Muharrem İnce
7.64%


Cumhurbaşkanı Adayınız Kim?
Tarafsız seçim anketleri – Cumhurbaşkanı seçim anketi

Kimler Cumhurbaşkanı olur?

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Tarafsız seçim anketleri - Cumhurbaşkanı seçim anketi
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2023 OY VERME

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 2023 seçimlerinde yer alacaktır. Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan partiler arasında AK Parti, MHP, BBP ve HÜDA-PAR yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51,79 oy almıştı, 2018’deki seçimdeyse yüzde 52,59 oy almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nın ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak. Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan partiler arasında CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Değişim Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Türkiye Komünist Partisi yer alıyor.

Muharrem İnce

CHP’nin 2018’deki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aradan geçen sürede CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu.

İnce, parti üyelerinin yaptığı oylama sonrası 105 bin 326 oy alarak Memleket Partisi’nin adayı olmaya hak kazandı. İnce adaylık için YSK’ye başvuru yaptı. 2018’deki seçimde yüzde 30,64 oy alan İnce, YSK önündeki açıklamasında “Bugün oylarımız yüzde 19-20’lerde” dedi. Memleket Partisi dışında İnce’nin adaylığını destekleyeceğini açıklayan başka bir parti olmadı.

 

Sinan Oğan

Ata İttifakı’nın adayı, eski MHP’li siyasetçi Sinan Oğan oldu. Iğdırlı Oğan 2011-15 yılları arasında Iğdır milletvekiliydi. 2015’te MHP genel başkanlığına aday olan Oğan partisinden ihraç edilmiş, dava açarak aynı yıl partiye geri dönmüştü.

Oğan’ı destekleyeceğini açıklayan partiler arasında Zafer Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi yer alıyor

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Sadeceanket.com

Reklamların can sıkıcı olduğunun farkındayız ama sizlere hizmet vermeye devam edebilmemiz için reklam yayını yapmak zorundayız. Adblocker uygulamasından www.sadeceanket.com domainini kaldırarak bize destek olabilirsiniz.